Så tänder du gasolgrillen steg för steg

Tändning av Bluegaz Z1 Gasolgrill

Gasolgrillar må vara enkla i sin design men är man nybörjare kan man ibland behöva lite hjälp på traven. Nedan kan du läsa vår guide om hur du ska göra för att tända gasolgrillen och eventuell kokplatta för att säkerställa att du alltid får den bästa grillupplevelsen.

Tända gasolgrillen – steg för steg

 1. Öppna huven på grillen innan du försöker tända brännarna.
 2. Vrid alla kontrollvred till läge “off”.
 3. Anslut tryckregulatorn till gasolflaskan. Vrid på gasolen fullt, därefter backa ett kvarts varv.
 4. Starta en av brännarna genom att trycka in kontrollvredet och vrida det moturs till max-läge, tryck samtidigt på tändarknappen. Ett tickande ljud hörs och brännaren tänds. Håll vredet intryckt ytterligare 10-15 sekunder för att se att brännaren är tänd. Om inte, upprepa proceduren. Upprepa sedan samma procedur på samtliga brännare. Om grillen däremot är utrustad med piezotändning, vrid respektive vred tills du hör ett klickljud.
 5. Om brännarna inte tänds, vänta 5 minuter, och upprepa sedan steg 4.
 6. Justera värmen genom att vrida vredet till max-läge på samtliga brännare. Stäng därefter locket och vänta cirka 8-10 minuter för att få grillgaller och grillen uppvärmd. Öppna sedan locket och justera värmen. OBS: Grilla ALDRIG på högsta värmen med locket nedfällt.
 7. Om brännarna inte tänds med den elektroniska tändningen kan man tända den första brännaren med en tändare eller sticka via sidohålet på grillen. Om det fortfarande inte fungerar kontakta din lokala återförsäljare eller leverantör för att åtgärda tändningen.
 8. För att tända de återstående brännarna upprepa steg 4. Gascylindrarna mellan brännarna hjälper till att tända upp de övriga brännarna.
 9. Efter att du har använt klart gasolgrillen, stäng samtliga vred på grillen samt stäng av kranen på gasolflaskan.
AGA gasolflaska bredvid Bluegaz Z1 gasolgrill

Om brännaren inte tänds, vrid kontrollvredet till “off” (medurs) och stäng även ventilen på gasolflaskan. Vänta 5 minuter innan du försöker tända igen.

Tänk på Innan du använder gasolgrillen för första gången, värm den i ca 15 minuter med locket stängt och låg värme. Detta kommer att “värma rent” de inre delarna och ta bort eventuell lukt.

Tända kokplattan – steg för steg

 1. Öppna locket på plattan.
 2. Tryck ner kokplattans kontrollvred och fortsätt trycka, vrid samtidigt moturs till max-läge (ett klickljud hörs). Sidobrännaren tänds. Om inte, upprepa denna process.
 3. Om brännaren inte har tänts efter ett par försök, vänta 5 minuter och upprepa steg 2.
 4. Justera värmen genom att vrida kontrollvredet.
 5. Om brännaren inte tänds, tänd med en tändare eller lång sticka. Om det fortfarande inte fungerar ta kontakt med din lokala återförsäljare eller leverantör för att rätta till tändningen.
 6. För att stänga av sidobrännaren, vrid vredet medurs till max-läge. Om du vill stänga hela grillen, stäng kranen på gasolflaskan genom att vrida moturs.

Om brännaren inte tänds, vrid kontrollvredet (medurs) och stäng även gasolflaskan. Vänta 5 minuter innan du försöker tända igen.