Så tänder du gasolgrillen steg för steg

Man tänder Bluegaz X1 Premium Classic Gasolgrill

Gasolgrillar må vara enkla i sin design men är man nybörjare kan man ibland behöva lite hjälp på traven. Nedan kan du läsa vår guide om hur du ska göra för att tända gasolgrillen och eventuell kokplatta för att säkerställa att du alltid får den bästa grillupplevelsen.

Tända gasolgrillen – steg för steg

 1. Öppna huven på grillen

  Innan du försöker tända brännarna, öppna grillhuven.

 2. Vrid alla kontrollvred till läge “off”

  Kontrollera att alla kontrollvred står på läge “off”, om de inte redan gör det.

 3. Starta en av brännarna

  Starta en av brännarna genom att trycka in kontrollvredet och vrida det moturs till max-läge, tryck samtidigt på tändarknappen. Ett tickande ljud kommer att höras och brännaren kommer att tändsa. Håll vredet intryckt ytterligare 10-15 sekunder för att se att brännaren är tänd. Om inte, upprepa proceduren. Upprepa sedan samma procedur på samtliga brännare.
  OBS: Om grillen är utrustad med piezotändning, vrid respektive vred tills du hör ett klickljud.

 4. Repetera steg 3 om brännarna inte tänds

  Om brännarna inte tänds, vänta 5 minuter, och upprepa sedan steg 3.

 5. Justera värmen

  Justera värmen genom att vrida vredet till max-läge på samtliga brännare. Stäng därefter locket och vänta cirka 8-10 minuter för att få grillgaller och grillen uppvärmd. Öppna sedan locket och justera värmen. OBS: Grilla ALDRIG på högsta värmen med locket nedfällt.

 6. Om brännarna inte tänds, prova med en tändare eller sticka

  Om brännarna inte tänds med den elektroniska tändningen kan man tända den första brännaren med en tändare eller sticka via sidohålet på grillen. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta din lokala återförsäljare eller leverantör för att åtgärda tändningen.

 7. Sätt igång de återstående brännarna

  För att tända de återstående brännarna upprepa steg 3. Gascylindrarna mellan brännarna hjälper till att tända upp de övriga brännarna.

 8. När du är klar, stäng alla vred och gasolflaskans kran

  Efter att du har använt klart gasolgrillen, stäng samtliga vred på grillen samt kranen på gasolflaskan.

Gasoltub står inkopplad i Bluegaz X1 Premium Classic Gasolgrill

Om brännaren inte tänds, vrid kontrollvredet till “off” (medurs) och stäng även ventilen på gasolflaskan. Vänta 5 minuter innan du försöker tända igen.

Tänk på: Innan du använder gasolgrillen för första gången, värm den i ca 15 minuter med locket stängt och låg värme. Detta kommer att “värma rent” de inre delarna och ta bort eventuell lukt.

Tända kokplattan – steg för steg

 1. Öppna locket på plattan
  Innan du försöker tända kokplattan, öppna locket.
 2. Tänd brännaren till kokplattan
  Tryck ner kokplattans kontrollvred och fortsätt trycka, vrid samtidigt moturs till max-läge (ett klickljud hörs). Sidobrännaren kommer att tändas. Om inte, upprepa denna process.
 3. Repetera steg 2 om brännaren inte tänds
  Om brännaren inte har tänts efter ett par försök, vänta 5 minuter och upprepa steg 2.
 4. Justera värmen
  Justera värmen genom att vrida kontrollvredet.
 5. Om brännaren inte tänds, prova med en tändare eller sticka
  Om brännaren inte tänds, tänd med en tändare eller lång sticka. Om det fortfarande inte fungerar, ta kontakt med din lokala återförsäljare eller leverantör för att rätta till tändningen.
 6. När du är färdig, stäng av vredet
  För att stänga av sidobrännaren, vrid vredet medurs till max-läge. Om du vill stänga hela grillen, stäng kranen på gasolflaskan genom att vrida moturs.

Om brännaren inte tänds, vrid kontrollvredet (medurs) och stäng även gasolflaskan. Vänta 5 minuter innan du försöker tända igen.