Visar alla 5 resultat

Gasregulator

Här finner du kompletta set med gasregulator för 30 mBar, gasslang och slangklämmor. Dessa använder du för att koppla gasoltuben till din gasolgrill, gasolvärmare eller annan gasolapparat.


Gasregulator

En gasregulator (eller tryckregulator som det också kallas) reglerar flödet av gasol och trycket av gasol mellan din gasoltub och värmemekanismen i din gasolapparat (såsom t.ex. en gasolgrill eller en gasolvärmare). Gasslangen kopplas på tryckregulatorn med hjälp av en slangklämma i ena änden och till gasolapparaten med hjälp av en slangklämma i andra änden (se guide för hur du installerar gasregulator). Sen är det bara att vrida på reglaget på gasoltuben så har du ett konstant flöde av gasol till din gasolapparat.

Bluegaz gasregulatorset

Alla Bluegaz gasregulatorset består av en gasregulator, en gasslang samt två slangklämmor och är avsedda för gasolapparater som använder gasol upp till 30 mBar. Vi har regulatorset för både Sverige, Norge och Finland. Ur ett säkerhetsperspektiv rekommenderar vi att du byter gasregulator ungefär var tredje år p.g.a. slitage mm.