Installera gasregulator

Gasoltank står ikopplad till Bluegaz X1 Premium Classic Gasolgrill

En gasregulator är en viktig skyddsfunktion för din gasolgrill eller gasolvärmare. Den kontrollerar trycket och mängden gasol som går in i din gasolprodukt, det är därför viktigt att känna till hur du installerar den korrekt. Denna bildguide visar dig hur du gör steg för steg!

Tid som behövs: 5 minuter.

 1. Kontrollera att där finns en röd tätpropp

  Den röda tätproppen är din garanti för kvalitet och säkerhet.

  Installera gasregulator, steg 1 - Röd tätpropp kontrolleras

 2. Ta bort tätproppen innan du monterar regulatorn och slangen på gasolflaskan

  Tänk på att flaskventilen har vänstergängor.

  Installera gasregulator, steg 2 - Tätpropp tas bort på gasolflaska

 3. Montera slangen till tryckregulatorn


  Installera gasregulator, steg 3 - Slang monteras till tryckregulator

 4. Montera regulatorn på gasolflaskan

  Tänk på att anslutningsventilen på gasolflaskan är vänstergängad. Du skruvar fast anslutningen moturs (gäller ej AGAs blå campingflaskor).

  OBS: Innan du monterar anslutningsventilen, se till att blåsa ut/lufta ur gasoltuben i ca 5 sekunder. På så sätt undviker du att det bildas en luftbubbla högst upp i tuben och att gasolen blir trögflytande och får en negativ påverkan på din gasolprodukt.

  Installera gasregulator, steg 4 - Regulator monteras på gasolflaska

 5. Öppna flaskventilen och tänd din gasolprodukt

  Det räcker att öppna flaskventilen ett 1/2 varv.

  Installera gasregulator, steg 5 - Flaskventil öppnas på gasolflaska 1/2 varv

KÖP BLUEGAZ GASREGULATORSET