Installera gasregulator på gasolgrill

Kvinna lyfter lock på Bluegaz Z3 Gasolgrill

En gasregulator är en viktig skyddsfunktion för din gasolgrill. Den kontrollerar trycket och mängden gasol som går in i din grill, det är därför viktigt att känna till hur du installerar den säkert och korrekt. Denna guide visar dig hur du gör steg för steg!

Tid som behövs: 5 minuter

 1. Sätt ihop gasregulatorset

  Börja med att öppna förpackningen. Tryck på tryckregulatorn på slangen. För på en slangklämma på slangen och skruva fast på tryckregulatorn. För igenom den andra slangklämman på slangen.
  OBS: Ta lite flytande tvål först för bättre glid.

  Ung kvinna trycker på tryckregulator på gasolslang

 2. Fäst regulator på grill

  Tryck på slangen på grillens slangnippel och spänn fast slangen med den andra slangklämman. Se till att slangen kommer så långt förbi första markeringen så att hela slangklämman fäster till vänster om.
  OBS: Ta lite flytande tvål först för bättre glid.

  Ung kvinna spänner fast gasregulatorslang på gasolgrill med slangklämma

 3. Fäst regulator på gasoltub

  Skruva fast tryckregulatorn i gasoltuben.
  OBS: Tänk på att ventilen är vänstergängad, skruva moturs (detta gäller ej AGA:s blå campingflaskor).
  OBS: Kontrollera alltid efter gasläckage med hjälp av såpvatten eller läcksprej innan du slår på gasolen.

  Ung kvinna fäster regulator på gasoltub

 4. Öppna ventilen

  När du är redo att grilla, öppna ventilen och starta grillen med öppet lock.
  OBS: Det räcker att öppna ventilen ett 1/2 varv eller 1 varv.

  Ung kvinna öppnar ventil på gasoltub

VIDEO - INSTALLERA GASREGULATOR PÅ GASOLGRILLEN