Installera gasregulator

Kvinna lyfter lock på Bluegaz Z3 Gasolgrill

En gasregulator är en viktig skyddsfunktion för din gasolgrill eller gasolvärmare. Den kontrollerar trycket och mängden gasol som går in i din gasolprodukt, det är därför viktigt att känna till hur du installerar den korrekt. Denna bildguide visar dig hur du gör steg för steg!

Tid som behövs: 5 minuter.

 1. Kontrollera att där finns en röd tätpropp

  Den röda tätproppen är din garanti för kvalitet och säkerhet.

  Installera gasregulator, steg 1 - Röd tätpropp kontrolleras

 2. Ta bort tätproppen innan du monterar regulatorn och slangen på gasolflaskan

  Tänk på att flaskventilen har vänstergängor.

  Installera gasregulator, steg 2 - Tätpropp tas bort på gasolflaska

 3. Montera slangen till tryckregulatorn


  Installera gasregulator, steg 3 - Slang monteras till tryckregulator

 4. Montera regulatorn på gasolflaskan

  Tänk på att anslutningsventilen på gasolflaskan är vänstergängad. Du skruvar fast anslutningen moturs (gäller ej AGAs blå campingflaskor).

  OBS: Innan du monterar anslutningsventilen, se till att blåsa ut/lufta ur gasoltuben i ca 5 sekunder. På så sätt undviker du att det bildas en luftbubbla högst upp i tuben och att gasolen blir trögflytande och får en negativ påverkan på din gasolprodukt.

  Installera gasregulator, steg 4 - Regulator monteras på gasolflaska

 5. Öppna flaskventilen och tänd din gasolprodukt

  Det räcker att öppna flaskventilen ett 1/2 varv.

  Installera gasregulator, steg 5 - Flaskventil öppnas på gasolflaska 1/2 varv

Gasoltub ansluten till Bluegaz X1 Premium Classic Gasolgrill

När gasoltuben är ansluten till grillen är det fritt fram att börja grilla!

KÖP BLUEGAZ GASREGULATORSET