Hur kollar jag efter gasläckage?

Kladdkaka grillas på Bluegaz Z6 gasolgrill

Om du använder någon form av gasolprodukt som exempelvis en gasolgrill eller gasolvärmare är det alltid viktigt att kolla efter gasläckor regelbundet, gärna flera gånger under säsongen. Om du känner en dålig lukt kan detta vara ett tecken på gasläckage. Gasol tillsätts nämligen med ett luktämne (s.k. etylmerkaptan) för att indikera gasläckage innan gasen antänds. Om du känner en sådan lukt är läckan förmodligen ganska stor. Du kan också kolla efter gasläckor genom att kolla ifall utrustningen är tät eller göra det s.k. såptestet.

Så kollar du efter gasläckage – såptestet

Tid som behövs: 5 minuter

 1. Slå på gasolen

  Slå på gasolen lite lätt.

 2. Lägg på såpalösning

  Applicera en såpalösning på slang och gasolkopplingar.

 3. Kolla efter bubblor

  Om en läcka existerar kommer du se bubblor framträda.

Vad gör jag om jag upptäcker ett gasläckage?

 1. Stäng av gasoltillförseln.
 2. Om du inte redan har gjort det, försök att identifiera läckaget genom någon eller flera av ovanstående metoder. Gasläckaget kan bero på en spricka i gasolslangen, i säkerhetsventilen eller i tryckregulatorn.
 3. Vädra din gasolprodukt ordentligt. Är det en grill så står den redan förmodligen redan utomhus men om du har en gasolvärmare inomhus kan du behöva ta ut den.
 4. Försök inte själv att åtgärda läckan utan se till att köpa en ny gasolslang och/eller gasregulator.

Så förebygger du mot gasläckage

För att förebygga mot gasläckage är det viktigt att som tidigare nämnt kolla efter gasläckor regelbundet men det finns också andra säkerhetsåtgärder du bör vidta.

 • Välj rätt slang, dvs. en slang som faktiskt är gjord för gasol och har rätt tryckregulator (i Sverige är det 30 mBar som gäller). Hos Bluegaz kan du köpa en gasregulator som möter alla dessa krav.
 • Var noga med att alltid stänga av flaskventilen när du inte längre ska använda din gasolprodukt.
 • Placera inte gasoltuben under gasolgrillen. Detta eftersom den starka värmen kan få gasoltubens säkerhetsventiler att öppna vilket i sin tur kan få gasol att läcka ut.
 • Ta för vana att kolla så att allt sitter tätt varje gång du byter gasoltub.

Tänk på att det alltid är bra att ha en brandfilt eller släckare nära till hands när du grillar.