Får man grilla på stranden? Detta gäller!

ProQ Flatdog Bärbar grill på stranden

Finns det något somrigare än en eftermiddag på stranden? Kombinera detta med grillning och du har den perfekta sommaraktiviteten! Men får man verkligen grilla på stranden? I så fall, vilka regler gäller och vad bör man tänka på för att grilla så säkert som möjligt? I denna guide listar vi allt du behöver veta!

 1. Rätt att grilla på stranden om man visar hänsyn

  Tack vare allemansrätten har vi rätt att vistas i naturen även om det inte är vår egen mark. Men med detta ingår även vissa skyldigheter. I grunden handlar det om att ta ansvar och visa hänsyn och att inte “störa” eller “förstöra” platsen som vi vistas på. Vi har därför rätt att grilla på stranden förutsatt att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt (källa: Naturvårdsverket). Detta inkluderar att vidta åtgärder för att grilla säkert samt att kolla upp om särskilda regler gäller vid eldning och grillning på den specifika stranden.

 2. Särskilda regler ska respekteras

  På vissa stränder kan det finnas särskilda regler som måste följas. Exempel på detta kan vara att grillning endast är tillåtet under vissa tider på dygnet och endast får utföras på specifikt utsatta grillplatser. Det kan också vara förbjudet att ta med sin egen grill och endast tillåtet att grilla på offentliga grillar. Information om detta kan oftast hittas på kommunens hemsida. Här brukar det också gå att hitta kartor över officiella grillplatser.

 3. Följ eventuella eldningsförbud

  Om det varit mycket torrt en längre period införs ofta eldningsförbud på många platser i Sverige och detta kan även innefatta grillförbud. Information om eldningsförbud hittar du på din kommuns, länsstyrelses eller räddningstjänst webbplats.

  Vid normalt eldningsförbud brukar grillning endast vara tillåtet på villatomter och s.k. iordningsställda grillplatser, dvs. grillplatser som är utformade på ett sätt som innebär låg risk för brandspridning. Vid skärpt eldningsförbud är grillning på iordningsställda grillplatser helt förbjudet.

 4. Använd sunt förnuft

  Sunt förnuft ska alltid föregå även om särskilda regler för grillplatsen skulle saknas. Några exempel på detta: Låt bli att grilla om det är kraftig vind eftersom vind lätt sprider elden, lämna inte grillen obevakad, larma räddningstjänsten om brand uppstår med mera.

 5. Välj grillplats med omsorg

  För att följa allemansrätten är det viktigt att välja en grillplats med låg brandrisk som inte kan skada mark, djur eller vegetation. Nedan har vi listat några exempel på saker du ska tänka på:
  – Undvik att grilla på underlag som är väldigt torrt, såsom jord, mossa eller torvmark. Tänk även på att marken blir extra torr när det är mycket sol och värme, det är därför större brandrisk överlag vid varmare temperaturer.
  – Grilla inte direkt på marken.
  – Grilla inte på eller i närheten av sten eller klippor då dessa kan spricka eller gå sönder.
  – Placera grillen på sand och grusmark, detta brukar vara bra underlag att grilla på. Se även till att grillen står på en plan yta.

  Träplanka på stranden står uppdukad med vindruvor, ost, frukt och vinglas

 6. Kom förberedd

  Förbered inför strandgrillningen genom att följa nedanstående tips:
  – Ta gärna med din egna bärbara kolgrill eller ett gasolkök förutsatt att detta är tillåtet.
  – Ta med egen grillkol eller briketter (använd aldrig trä eller något annat material samt kom ihåg att det är förbjudet att bryta av grenar från träd och buskar).
  – Ha alltid vatten eller annan släckutrustning nära.
  – Om tändvätska används, använd endast tändvätska avsett för grillning (aldrig T-röd) samt följ noggrant instruktionerna.
  – Ha med telefon för säkerhets skull ifall fara skulle uppstå.

 7. Se till att elden verkligen är släckt efteråt

  – Kontrollera att all glöd är helt släckt innan du lämnar platsen, ibland kan det hända att elden har spridit sig ner i marken.
  – Om du har använt en engångsgrill, se till att vänta minst 24 timmar innan du slänger den i soptunnan.
  – Känn efter så att kolen och askan verkligen har svalnat helt innan du slänger det. Läs gärna vår guide om hur du gör dig av med askan på ett säkert sätt.
  – Städa alltid upp efter dig och lämna inte skräp i naturen.

PRYLAR TILL STRANDGRILLNINGEN