Så gör du dig av med askan efter grillningen

Mycket aska

Har du grillat färdigt men vet inte vad du ska göra med askan? Läs våra viktiga tips för hur du gör dig av med askan på ett säkert sätt.

  • Sätt på locket på grillen för att kväva elden.
  • Vänta till askan är helt sval.
  • Häll vatten över askan för att släcka eventuell glöd. Du kan hålla med fingrarna över askan för att se om där finns några “hot spots”.
  • Lägg askan i någon form av brandresistent metallbehållare såsom exempelvis en plåthink eller plåtburk. Se till att behållaren har ett väl förslutet lock eftersom det annars finns risk för att vinden råkar få igång glöden på kolbitar som inte har svalnat än.
  • Använd aldrig en plastpåse eller pappkartong för att lagra askan eftersom detta innebär en brandrisk. Använd inte heller en dammsugare för att suga upp askan.
  • Placera metallbehållaren utomhus, långt bort från saker som kan vara lättantändliga såsom t.ex. staket, trädäck mm.
  • Vänta flera dagar innan du slänger askan. Därefter kan du slänga den i en väl försluten påse i restavfallet.
  • Om du vill återanvända askan kan du t.ex. använda det som gödningsmedel i din trädgård.

Viktigt att veta

Tänk på att även om askan kan verka helt sval kan den fortfarande innehålla varm kol. Kolbitar och briketter kan fortsätta glöda i flera timmar efter grillningen. Därför måste man vara extra försiktig och verkligen försäkra sig om askan är helt släckt innan man gör sig av med den för att eliminera brandrisken.

Läs fler tips här för hur du bäst sköter och rengör din grill.