Min gasolgrill tänder inte?

Kvinna lyfter lock på Bluegaz Z5 Gasolgrill

Om din gasolgrill inte tänder kan det bero på olika saker. Problemet kan vara kopplat till antingen tändningen, gasoltanken eller brännarna. Nedan listar vi olika saker som kan vara orsaken till problemet och hur du smidigast löser dem. 

Innan du börjar felsökningen rekommenderar vi att du testar att tända gasolgrillen manuellt, t.ex. med hjälp av en braständare. Om detta fungerar så vet du att problemet ligger hos själva tändningen och kan utesluta andra orsaker.

Kolla även ifall tändaren gör ett klickande ljud när du vrider på den alternativt trycker på tändningsknappen. Om du inte hör ett klickande ljud kan detta vara ett tecken på att sladdarna inte är rätt kopplade inuti tändaren alternativt att batteriet är dött eller felinstallerat. Det kan också vara ett tecken på att tändaren är defekt. 

Orsaker till att din gasolgrill inte tänder – kontrollera tändaren

Om din gasolgrill inte vill tända ska du börja med att kontrollera tändaren. Se vår lista på orsaker och lösningar nedan:

 • En sladd kan sitta lös. Lösning: Se till att sladdarna sitter fast och är korrekt placerade samt justera avståndet vid tändningsstiftet. 
 • Tändaren är defekt. Lösning: Byt ut tändaren. 
 • Sladden till tändaren är defekt. Lösning: Byt ut sladden till tändaren. 
 • Sladdarna till tändaren är belagda med fett och/eller har oxiderat, något som kan försvåra gnistbildningen. Lösning: Byt ut sladden.

Om du har elektrisk tändning:

 • Batteriet har dött. Lösning: Testa att byta ut batteriet.
 • Batteriet är felplacerat. Lösning: Placera batteriet korrekt.

Orsaker till att din gasolgrill inte tänder – kontrollera gasoltuben och gasregulatorn

Om gasolgrillen inte tänder kan det ha att göra med gasoltuben och kopplingen av av denna. Se vår lista på orsaker och lösningar nedan:

 • Du har slut på gasol. Lösning: Fyll på gasoltuben.
 • Gasolventilerna är blockerade av någonting. Lösning: Blås ur gasolventilerna med tryckluft. OBS: Se till att både gasoltuben och grillen inte är på. 
 • Gasoltuben är inte korrekt ansluten till grillen. Lösning: Koppla ihop slangen och grillen korrekt.
 • Gasolslangen är vriden. Lösning: Räta ut slangen. 
 • Du har läckage på din gasolslang. Lösning: Gör en läcksökning. Läs mer här om hur man gör en läcksökning.
 • Gasregulatorn är trasig. Lösning: Byt ut gasregulatorn. Här kan du köpa Bluegaz gasregulator.

Orsaker till att din gasolgrill inte tänder – kontrollera brännarna

När du felsöker bör du även ta en titt på dina brännare. Se vår lista på orsaker och lösningar nedan:

 • Brännarens hål blockeras av något, t.ex. spindlar och kryp som byggt bo. Lösning: Blås ut brännarna med tryckluft.
 • Gasolröret blockeras av något. Lösning: Blås ut gasolröret med tryckluft.

Om du fortfarande har problem efter att du har provat ovanstående lösningar är det bäst att du kontaktar din återförsäljare.