Så tänder du din paellabrännare

Man lagar paella i paellapanna

Här kan du se hur du sätter igång och tänder din paellabrännare. När du är klar är det bara att placera din paellapanna ovanpå brännaren och påbörja matlagningen.

  • Börja med att montera slangen på regulatorn.
  • Fäst den med medföljande slangklämma.
  • Montera därefter slangen på ringbrännaren och fäst med andra slangklämman.
  • Montera tryckregulatorn på gasolflaskan.
  • För att tända brännaren, vrid på vredet och tänd respektive ring med en tändare.
  • Nu kan du börja laga mat!