Så tänder du din paellabrännare

Paellabrännare med mat i står på terrass

Tid som behövs: 5 minuter

Här kan du se hur du monterar, sätter igång och tänder din paellabrännare. När du är klar är det bara att placera din paellapanna ovanpå brännaren och påbörja matlagningen.

 1. Montera slangen på regulatorn

  Börja med att montera slangen på regulatorn.

 2. Fäst slangklämman

  Fäst den medföljande slangklämman ordentligt.

 3. Montera slangen på ringbrännaren

  Montera därefter slangen på ringbrännaren och fäst med andra slangklämman.

 4. Montera tryckregulatorn på gasolflaskan

  OBS: Gängningen.

 5. Tänd brännaren

  För att tända brännaren, vrid på vredet och tänd respektive ring med en tändare.

Se Bluegaz paellasortiment.