Så tänder du din paellabrännare

Här kan du se hur du sätter igång och tänder din paellabrännare. När du är klar är det bara att placera din paellapanna ovanpå brännaren och påbörja matlagningen.

  • Börja med att montera slangen på regulatorn.
  • Fäst den med medföljande slangklämma.
  • Montera därefter slangen på ringbrännaren och fäst med andra slangklämman.
  • Montera tryckregulatorn på gasolflaskan.
  • För att tända brännaren, vrid på vredet och tänd respektive ring med en tändare.
  • Nu kan du börja laga mat!