UTEPLATS-TIPS

Så tänder du SPIN Eldlykta

Så tänder du SPIN eldlykta

  • Placera en av SPIN refill-burkarna (vi rekommenderar att du har 2 stycken) inuti bottenbehållaren.
  • Häll i ca 3/4-delar bioetanol i refill-burken (se till att bioetanolen har minst 80 % alkohol så att den brinner bra).
  • Tänd på bioetanolen med hjälp av en tändare.
  • Placera glascylindern ovanpå på sin plats.
  • Nu har du en vackert roterande låga!

Tänk på att det alltid är bra att ha en brandfilt eller släckare nära till hands när du har en levande eld igång.

Så släcker du SPIN eldlykta

  • Ta det medföljande släcklocket och placera ovanpå glascylindern.
  • Nu är lågan släckt!
  • OBS: Om du vill tända elden direkt igen, fyll inte på den redan uppvärmda burken med bioetanol eftersom det finns risk för självantändning. Använd istället den icke använda refill-burken.