UTEPLATS-TIPS

Terrassvärmare-guide: Allt du behöver veta!

Vad är en terrassvärmare?
En terrassvärmare är en enhet som används för att värma upp ett litet till medium-stort område utomhus, som en uteplats eller terrass och och i vissa fall även uterum. Dessa drivs antingen av elektricitet eller ett brännbart bränsle såsom gasol, bioetanol eller ved och finns att köpa i flera olika varianter och utseenden.

Vad är fördelarna med en terrassvärmare?

 1. Få ut mer av din uteplats

  En terrassvärmare värmer upp din uteplats även vid kallare temperaturer vilket gör att du kan nyttja den en större del av året. 

 2. Kan placeras på flera platser

  De flesta terrassvärmare kan placeras på din altan, terrass, balkong och i vissa väl fall även väl ventilerade utrymmen som till exempel ett uterum eller ett förtält. Det finns även modeller som kan användas både inomhus och utomhus.

 3. Få myskänsla

  Värmen från en terrassvärmare ger den ultimata myskänslan och kommer uppskattas av alla i ditt sällskap.

 4. Uppgradera inredningen

  Det finns massor av varianter att välja mellan så passa på att välja en med snygg design för en extra touch till utomhusinredningen.

Hitta bästa terrassvärmaren för dig:
Det är inte svårt att hitta en terrassvärmare som passar just dina behov! Nedan har vi satt ihop en guide som jämför olika modeller samt deras för- och nackdelar.

HUR SKILJER SIG OLIKA TERRASSVÄRMARE?

Terrassvärmare kan delas in på olika sätt beroende på var de ska placeras, vilken sorts värme de producerar, vilket bränsle de använder samt vilken sorts design de har. Nedan kan du se en sammanfattning på dessa skillnader.

PLACERING:
Fristående:
Modeller som kan stå för sig själv och inte behöver monteras fast. Kan delas in i stående terrassvärmare (golvmodell) samt bordsvärmare (bordsmodell).

Hängande: Modeller som monteras fast på vägg eller tak.

TYP AV VÄRME:
Konvektionsvärme: Indirekt värme, värmer upp luften i utrymmet.
Infravärme: Direkt värme, värmer upp objekt och människor.

BRÄNSLE:
De vanligaste är gasol och elektricitet men det finns också terrassvärmare som drivs av exempelvis bioetanol, ved eller fotogen. 

STIL & DESIGN:
Utomhusvärmare finns i flera olika stilar, det finns allt i ifrån de som ser ut som lampor och lyktor till renodlade kaminer till modeller som har riktiga eldlågor.

I guiden kan du läsa mer djupgående om dessa olika skillnader. 

Bluegaz Bullet Terrassvärmare på terrass

PLACERING

Fristående terrassvärmare
Detta är en typ av utevärmare som inte behöveras monteras fast, vilket gör den enkel att flytta vid behov. Dessa har oftast en långsmal design och brukar delas upp i stående terrassvärmare och bordsvärmare.

Stående terrassvärmare: En hög eller mediumhög modell som ofta syns på uteserveringar men som blir allt vanligare i hemmet. En sådan ska gärna placeras på ett plant underlag och i ett hörn med ordentligt avstånd till objekt som kan fatta fyr. Stående värmare har en reflektor som gör att värmen lätt sprids åt sidorna och kan värma upp stora utrymmen.

En av de mer populära typerna är de modeller som påminner om en stor golvlampa (även kallat “mushroom”), exempelvis Bluegaz Bullet. Det finns också så kallade pyramidfacklor vilka är formade som en pyramid och producerar en levande eld.

Bordsvärmare: Mindre modell som, precis som namnet antyder, är gjord för att placeras antingen ovanpå ett bord utomhus eller undertill för att kunna värma skönt på benen.

Hängande terrassvärmare
Denna typ måste monteras fast på väggen eller i taket, vilket är fördelaktigt eftersom de inte tar upp värdefull yta på terrassen. Hängande terrassvärmare är perfekta att ha över matplatsen eftersom de inte bara utsöndrar värme men också behagligt ljus.

Närbild på stående terrassvärmare som är igång
Närbild på elektrisk bordsvärmare som är igång
Bromic Värmare Platinum Gas 300 på restaurang

STÅENDE TERRASSVÄRMARE
Fördelar:
• Värmer upp en stor yta
• Går att flytta

• Inbyggt tippskydd
• Blir en snygg del av inredningen

Nackdelar:
• Större och tyngre
• Tar plats

BORDSVÄRMARE
Fördelar:
• Enkla att flytta
• Ofta mindre i storlek så tar mindre plats
• Mysigt för sällskap vid måltider


Nackdelar:
• Värmer endast en begränsad yta

HÄNGANDE TERRASSVÄRMARE
Fördelar:
• Tar inte upp värdefull yta på terrassen
• Ger ljus

Nackdelar:
• Kräver montering
• Svåra att flytta

 

 

TYP AV VÄRME

Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt, antingen genom konduktion, konvektion eller via strålning. Terrassvärmare är huvudsakligen optimerade för att generera konvektionsvärme eller strålningsvärme (mer specifikt infravärme) men ger upphov till samtliga tre typer av värmeöverföring i mer eller mindre grad. Det man vanligtvis talar om är huruvida man ska köpa en mer traditionell konvektionsvärmare eller en infravärmare, vilket är det modernare alternativet (källa).

Vad är konvektionsvärme?
Konvektion innebär att värme överförs från en varm yta till en annan med hjälp av ett rörligt medium (antingen en vätska eller gas, t.ex. luft). Det är således själva luften i utrymmet som värms upp (källa). 
Exempel: Anna upplever att det är varmt på terrassen tack vare konvektionsvärmaren vars värme har spridits i luften.

Hur skapas konvektionsvärme i en terrassvärmare?
För att en utomhusvärmare ska generera konvektion räcker det att en värmekälla inuti enheten blir väldigt varm. Denna värme transporteras sedan via luften (källa). Detta är praktiskt eftersom man då får en jämn uppvärmning som kan bibehållas en längre stund även efter avstängning. Dock tar det lite längre tid för värmen att spridas i hela utrymmet. En luftvärmare brukar därför inkludera en fläkt som snabbar på processen.

I en konvektionsvärmare som drivs av el finns en högresistant metalltråd som värms upp av elektricitet och vars värme transporteras med hjälp av luften (källa). 

I en konvektionsvärmare som drivs av brännbart bränsle (t.ex. gasol) skapas värme när detta bränsle förbränns (eldas upp). Denna värme transporteras sedan via luften.

Banner som visar 3 typer av värmeöverföring: konvektion, konduktion och strålning

Vad är strålningsvärme?
Alla objekt avger elektromagnetisk strålning. Med strålning syftar man till den värme som genereras när ett objekt absorberar strålning från ett annat varmt objekt. Värmen sprids således utan ett medium till hjälp. Det är alltså de specifika objekt som träffas av strålningen som värms upp, inte luften emellan (källa). 

Exempel: Anna sitter framför en strålningsvärmare och träffas av dess strålning vilket leder till att hon absorberar denna och blir varm.

Vad är infraröd värme?
Infraröd värme är en specifik del av det elektromagnetiska spektrat av strålningsvärme och en teknik som ofta byggs in i en terrassvärmare. D
en fungerar som solen och värmer endast upp de föremål som den träffar med sin strålning.
 
Hur skapas infraröd värme i en terrassvärmare?
För att en utomhusvärmare ska avge infraröd värme krävs det att en värmekälla inuti enheten blir väldigt het och i sin tur värmer upp antingen en metalltråd, ett stålrör eller ett keramiskt element – dessa element avger nämligen mycket strålning i det infraröda spektrat. Hur denna strålningen riktas och hur effektiv värmen är påverkas av terrassvärmarens reflektorer (källa).
Närbild på infraröd värmare

Infravärmare vars strålning har kortare vågor (även kallat “near infrared”) avger ett orange-rödaktigt ljus. Detta är på grund av att dess vågor överlappar med den synliga delen av det elektromagnetiska spektrat.

Infraröd strålning är fördelaktigt eftersom det gör att man får en direkt och snabb uppvärmning som man kan rikta dit man vill. Man behöver inte heller oroa sig över att värmen ska försvinna på grund av luftens rörelser. En nackdel med detta är att det snabbt blir kallt när man stänger av enheten.
 
I en infravärmare som drivs av el finns en ledande metalltråd (oftast i tungsten) eller kolfibertråd som värms upp av elektricitet och sedan utstrålar infraröd värme. Dessa trådar kan ha ett hölje gjort av kvarts samt ett glashölje med halogengas inuti för att förlänga livstiden.
 
I en infravärmare som drivs av brännbart bränsle (t.ex. gasol) skapas värme när detta bränsle förbränns (eldas upp) vilket i sin tur värmer upp ett stålrör eller keramiskt element och sedan utstrålar infraröd värme (källa).

KONVEKTIONSVÄRMARE
Fördelar:
• Värmer upp själva luften i utrymmet vilket ger en hög och jämn värme
• Bibehåller värmen en bra stund även efter att enheten har stängts av eftersom det är utrymmet som har värmts upp

Nackdelar:
• Mer känsliga för blåst och oväder

 

 

INFRAVÄRMARE
Fördelar:
• Värmer upp de ytor och objekt den träffar vilket ger en direkt och hög värme
• Det är lätt att rikta värmen
• Påverkas inte av vind och blåst eftersom det inte är luften som blir uppvärmd
• Ger visst behagligt ljus


Nackdelar:
• Utrymmet blir snabbt kallt när enheten stängs av p.g.a. att själva luften inte blivit uppvärmd

TYP AV BRÄNSLE

TERRASSVÄRMARE GASOL
Gasolvärmare för uteplatsen använder gasol som bränsle och genererar konvektion. Detta innebär att det är själva luften i utrymmet som blir uppvärmt vilket ger en hög och jämn spridning av värmen. Eftersom det är luften som påverkas gör detta att värmen kan bibehållas en längre stund även efter avstängning. Samtidigt gör detta gasolvärmare mer känsliga för vind och blåst. 

Många moderna gasolvärmare inkluderar även komponenter som utnyttjar infraröd teknik vilket gör att man kan njuta av både infraröd värme och traditionell konvektion (källa).

Då gasolvärmare drivs av gasol och inte behöver kopplas till något uttag är de enkla att installera och flytta vid behov. Du kan med fördel ta med dem till husvagnen, sommarstugan eller andra ställen som kanske saknar elektricitet. En gasolvärmare rekommenderas också som en alternativ värmekälla om elen skulle stängas av eller om det blir strömavbrott av Myndigheten för beredskap och samhällsskydd (MSB). En annan fördel med gasolvärmare är att de kan användas i utrymmen som vanligtvis inte är uppvärmda som exempelvis ett garage eller en verkstad. De påverkas inte heller av att stå utomhus i regn och oväder när de inte används.

Gasol har också en generellt låg förbrukningskostnad även om de kan vara något dyrare än elvärmare vid inköp. När elpriset är mer än 2 kr/kWh är gasol billigare än el. Gasolvärmare är oftast utrustade med flera olika säkerhetsfunktioner som exempelvis tändsäkring vilket innebär att gasolen stängs av om pilotlågan av någon anledning skulle slockna. De brukar även utrustas med en koldioxidvakt som stänger av gasolen automatiskt om halten av koldioxid (CO2) eller kolmonoxid (CO) skulle bli för hög. Överlag kräver de något mer underhåll än till exempel en elvärmare då man regelbundet bör kontrollera efter gasläckor samt måste koppla från gasoltuben när den inte är i bruk.

Gasolvärmare är oftast stående eftersom de måste kopplas till en gasoltub. De vanligaste modellerna är gasolkaminer, “golvlampa”-modeller (även kallat “mushroom”) och de som ser ut som små fläktar. Det finns även varianter som har en öppen låga, så kallade eldstäder med gasol, du kan läsa mer om dessa längre ner.

Några exempel: Gasolkamin, stående gasolvärmare, bordsvärmare gasol.

ÖVERDRAG PÅ KÖPET!
Utgått ur sortiment
LÄCKSÖKARE & REGULATORSET PÅ KÖPET!

TERRASSVÄRMARE EL
Elektriska terrassvärmare
använder elektricitet som bränsle. De flesta elvärmare för terrassen idag använder sig av tekniken infraröd strålning och är därför ofta synonymt med infravärmare (trots att modeller som drivs av andra bränslen också kan producera infraröd strålning).

Den infraröda värmen som kan finnas i en elvärmare värmer upp alla objekt som den träffar i ett utrymme istället för själva luften (så kallad punktuppvärmning). Detta skapar en snabb och hög värme som går att rikta dit man vill. Eftersom det inte är luften i sig som värms upp påverkas infravärmare inte heller lika lätt av vind och blåst. Stänger man däremot av enheten blir utrymmet snabbt kallt.

Då elvärmare drivs med ström är de enkla och smidiga att använda förutsatt att man har eluttag i närheten och tillgång till ström. Detta gör dock dem mindre praktiska att ta med dit man behöver värme eller andra ställen som kan sakna elektricitet som exempelvis sommarstugan eller husvagnen. De kan inte heller stå utomhus när de inte används utan bör tas in för att skyddas från regn och oväder. Det finns dock produkter som marknadsförs som vattentåliga.

Utomhusvärmare som drivs av el är många gånger billigare att köpa i engångskostnad men förbrukningskostnaden för el varierar beroende på var du bor. Under 2021 och 2022 har elpriset ofta legat högt i Sverige, vilket gjort att gasol blivit ett billigare alternativ för många. Elvärmare brukar ha flera smarta funktioner, exempelvis överhettningsskydd, inbyggd termostat, fjärrkontroll och timer. Installation av en elvärmare kan dock vara mer omfattande om den ska placeras på väggen eller i taket eftersom det då krävs en behörig installatör. Utöver det kräver dessa modeller väldigt lite underhåll.

Några exempel: Takhängd infravärmare, elektrisk kamin, elbrasa, halogenvärmare.

TERRASSVÄRMARE GASOL
Fördelar:
• Snabb och hög värme
• Tål att förvaras utomhus oavsett väder
• Behöver inte kopplas in i uttag = är portabla
• Gasol är relativt billigt
• Lätta att installera
• Oftast utrustade med flera säkerhetsfunktioner

 

Nackdelar:
• Kan inte användas inomhus, vissa modeller (gasolkaminer) kan dock användas i väl ventilerade utrymmen
• Dyrare i inköp
• Kräver en del underhåll
• Ofta större i storlek

TERRASSVÄRMARE EL
Fördelar:
• Snabb och hög värme
• Kräver ingen ventilation och kan därför användas inomhus och utomhus
• Billigare i inköp
• Kräver lite underhåll
• Ofta mindre i storlek
• Generellt tystare uppvärmning
• Fjärrkontroll brukar inkluderas

Nackdelar:
• Måste förvaras inomhus när de inte används
• Kräver eluttag och strömförsörjning = inte portabla
• Kan vara omfattande att installera

VAD ÄR EN UTOMHUSELDSTAD?
En eldstad utomhus är en värmekälla som genererar faktiska lågor vilket gör den till en trevlig stämningshöjare. Dessa finns i olika varianter beroende på typ av bränsle, installation och design. 

Det vanligaste bränslet för en eldstad ute är förmodligen ved men det finns även eldstäder som drivs av bioetanol, gasol och elektricitet.

En utebrasa kan vara fristående, inbyggd eller nedsänkt i marken. Man kan också bygga sin egen eldstad. De vanligaste materialen som används är sten, betong och cortenstål.

Det som är gemensamt för alla eldstäder är att de skapar en härlig atmosfär och verkligen kan lyfta utomhusinredningen. Nedan kan du läsa mer om olika varianter.

Rund eldstad brinner på uteplats under kvällstid med hus i bakgrunden

UTOMHUSELDSTAD BIOETANOL
En eldstad för bioetanol använder bioetanol (flytande biobränsle) för att producera faktiska eldlågor, vilket ger en härlig atmosfär. Eld främjar konvektion vilket innebär att värmen sprider sig och värmer upp själva luften i utrymmet. Då det är faktiska eldlågor som alstras gör detta att bioetanolvärmare kan vara svårare att kontrollera beroende på väderlek. Dessa genererar överlag inte lika höga temperaturer som modeller som drivs av andra bränslen och ska därför snarare ses som ett komplement till en huvudsaklig värmekälla. 

En bioetanol-brasa är inte beroende av ström eller uttag och kan enkelt förflyttas eller tas med som en extra värmekälla vid behov (beroende på storlek såklart). Det är inte heller någon fara att lämna kvar den på uteplatsen efter användning.

Bioetanol är inte superbilligt men anses vara ett miljövänligt och rent bränsle. Det bildar ingen rök eller aska och är på så vis också underhållsfritt. Det enda man behöver göra är att införskaffa bioetanol. 

Några exempel: Bioetanol braskamin, bioetanol kamin, eldstad bioetanol, bioetanol lykta, etanolkamin, dekorationsbrasa bioetanol.

UTOMHUSELDSTAD VED
Att elda med ved
är det mest traditionella sättet att få värme på och förmodligen det många tänker på när de hör ordet eldstad. Den höga konvektionsvärmen som alstras tillsammans med gnistrandet och sprakandet från vedeldning skapar en genuin lägereldskänsla och atmosfär. Samtidigt kan vedeldning vara mer opålitligt eftersom det kan vara svårare att få igång elden och kontrollera den.

När du har en eldstad utomhus som använder ved som bränsle är du fri att placera den var du vill eftersom inget uttag eller strömförsörjning krävs. Däremot är ved något man ofta köper i bulk och som därmed tar upp mycket förvaringsutrymme. Man måste också se till att utrymmet i vilket de förvaras hålls torrt.

Vedeldade terrassvärmare kräver förutom inköp av mycket ved, en del underhåll eftersom det leder till både rökbildning och askrester. Städning efter användning är därför ofrånkomligt.

En av de charmigaste aspekterna med en ved-eldstad är att man kan grilla enkla saker som marshmallows och korv ovanför den öppna elden.

Några exempel: Eldkorg, fire pit, bålfat, eldskål, eldstad med skorsten, skorstensfri eldstad, eldbord, tipi eldstad, vedeldad utomhuskamin, utekamin, trädgårdskamin, vedspis.

ELDSTAD MED GRILL
En kombinerad eldstad med grill är helt enkelt en ved-eldstad med grillgaller. Fördelarna är flera; du kan enkelt grilla flera olika maträtter på den samtidigt som den är portabel. Detta gör den till ett bra val under festen eller utflykten. 

Några exempel: Eldstad grill, grillgaller eldstad, vedeldad grill, eldpanna, svänggrill, vildmarksgrill.

Grillar frukost på Höfats Bowl Eldskål & Kolgrill

UTOMHUSELDSTAD GASOL
En eldstad för gasol utomhus
använder detta bränsle för att generera riktig eld och glöd. Tack vare konvektion värms hela utrymmet upp och skapar en mysig atmosfär. En gasolbrasa går snabbt att sätta igång men det gäller att använda den under optimalt väder eftersom eld kan vara svårare att kontrollera.

Denna typ behöver varken ström eller uttag och kan därmed placeras precis var man vill. Den kan också stå utomhus utan problem oavsett väder. 

Gasol är generellt sett ett billigt bränsle. Utomhuseldstäder med gasol kräver en del underhåll i form av att man bör göra gasläckagetest regelbundet för högsta säkerhet samt behöver koppla in gasoltuben vid användning.

Några exempel: Gasolbrasa utomhus, gasolbord utomhus, eldbord gasol, gasolfackla.

En utomhuseldstad som drivs av gasol brinner på terrass bredvid soffgrupp
Man håller fjärrkontroll mot elektrisk utomhuseldstad

UTOMHUSELDSTAD ELEKTRISK
En elektrisk utomhuseldstad använder el som bränsle samt saker som vattenångteknik och LED-lampor för att producera en realistisk och naturtrogen illusion av eld. Du får således en vacker eld utan brandrisk. Lågorna i sig ger ingen värme men ofta finns det en inbyggd elvärmare inuti som löser detta. Om modellen har inbyggd värmefunktionalitet kan du njuta av snabb och direkt värme.

En elektrisk brasa kan inte placeras med samma frihet som andra eldstäder eftersom de kräver ström och eluttag. Denna modell verkar därför mer vanligt att ha inomhus. På uteplatsen är det således viktigt att välja en som är specifikt anpassat för utomhusbruk samt se till att den skyddas från att bli blöt för att undvika brandrisk. 

Elkostnader kan variera och är något man får överväga när man väljer eldstad. Däremot är behovet av underhåll i princip noll. En annan stor fördel med en elektrisk utomhuseldstad är att du själv kan växla mellan olika flambilder, storlekar och färgval och få lågan att se ut precis som du vill. 

Några exempel: Fejk eldstad, elektrisk brasa, ångbrasa, dekorationsbrasa elektrisk, dekorationskamin el.

UTOMHUSELDSTAD BIOETANOL
Fördelar:
• Snabb värme
• Genererar riktig eld
• Kan användas inomhus och utomhus
• Tål att förvaras utomhus oavsett väder

• Behöver inte kopplas i uttag = portabla
• Kräver lite underhåll
• Mindre brandrisk jämfört med t.ex. ved
• Ingen rökbildning eller odör


Nackdelar:

• Generellt sett mindre hög värme än andra modeller som drivs av andra bränslen
• Inga gnistor eller sprakande ljud
• Måste svalna innan man tänder på igen

 

UTOMHUSELDSTAD VED
Fördelar:
• Mycket hög värme
• Genererar riktig eld samt rökdoft
• Tål att förvaras utomhus oavsett väder
• Behöver inte kopplas i uttag = portabla
• Gnistor och sprakande ljud vilket ger en autentisk atmosfär
• Brinner länge
• Går att grilla med (vissa kommer dessutom utrustade med grillgaller)

Nackdelar:
• Det tar tid att tända och få igång värmen
Svårare att kontrollera och justera värmen
• Endast för utomhusbruk
• Rökbildning och askbildning
• Kräver mer underhåll
• Större risk för brand
• Är ofta större i storlek för att få plats med ved
• Ved tar upp mycket förvaringsutrymme

UTOMHUSELDSTAD GASOL
Fördelar:
• Snabb och hög värme
• Genererar riktig eld
• Tål att förvaras utomhus oavsett väder

• Behöver inte kopplas in i uttag = portabla
• Kräver en del underhåll
• Mindre brandrisk jämfört med t.ex. ved
• Ingen rökbildning eller odör

Nackdelar:
• Endast för utomhusbruk
• Kräver mer underhåll
• Inga gnistor eller sprakande ljud

 

ELEKTRISK UTOMHUSELDSTAD
Fördelar:
• Snabb värme

• Kräver inget underhåll
• Ingen brandrisk
• Ingen rökbildning eller odör
• Fjärrkontroll brukar inkluderas
• Möjlighet att ändra utseendet och mönstret på elden


Nackdelar:
• Ger ingen riktig eld, endast “fejklågor”
• Endast vissa modeller kan användas utomhus samt så måste elektroniken skyddas för att undvika brandrisk
• Kräver eluttag och strömförsörjning = inte portabla
• Inga gnistor eller sprakande ljud (vissa har dock inbyggt sprakljud)
• Alla har inte inbyggd uppvärmningsfunktion

 

FOTOGENVÄRMARE
Fotogenvärmare använder fotogen (flytande petroleumprodukt) som bränsle och har en cirkulär veke tillverkad av glasfiber och/eller bomull hopkopplad med en brännarenhet som står ovanför en fotogentank – detta genererar konvektion. Det är därmed själva luften i utrymmet som blir upphettad snarare än objekt.

Fotogenvärmare är inte den vanligaste uppvärmningsenheten att ha på sin terrass, vilket kan bero på att de oftast inte har en särskilt snygg design samt eftersom fotogen kan osa en del när det brinner. Fotogenvärmare är däremot väldigt populärt hos campare eftersom de är enkla att flytta och inte beroende av ström. Detta gör också de till en utmärkt nödvärmelösning vid strömavbrott. Även om de är förhållandevis lätta att installera kräver de en del underhåll då man regelbundet måste byta ut veken i värmaren samt införskaffa fotogen eller lampolja.

Några exempel: Fotogenkamin, fotogenlampa.

FOTOGENVÄRMARE
Fördelar:
• Perfekt för campare
• Ger behaglig värme
• Behöver inte kopplas in i uttag = är därmed portabla
• Kan användas inomhus och utomhus
• Kräver lite underhåll

Nackdelar:
• Fotogen kan osa när det brinner
• Kräver mycket tillsyn, fotogen kan vara brandfarligt
• Är oftast inte så stilrena i sin design

Närbild på fotogenvärmare som är igång