UTEPLATS-TIPS

Installera gasregulator på gasolkamin

En gasregulator är en viktig skyddsfunktion för din gasolkamin. Den styr trycket och mängden gasol som går in i din kamin, det är därför viktigt att veta hur du installerar den korrekt och säkert. Denna guide demonstrerar hur du ansluter gasolkaminen steg för steg!


Tid som behövs: 5 minuter.

 1. Sätt ihop gasregulatorset

  Börja med att öppna förpackningen. Tryck på tryckregulatorn på slangen. För på en slangklämma på slangen och skruva fast på tryckregulatorn. För igenom den andra slangklämman på slangen.
  OBS: Ta lite flytande tvål först för bättre glid.

  Ung kvinna trycker på tryckregulator på gasolslang
 2. Fäst regulator på kamin

  För att ansluta gasolkaminen, tryck på slangen på kaminens slangnippel och spänn fast slangen med den andra slangklämman. Se till att slangen kommer så långt förbi första markeringen så att hela slangklämman fäster ovanför.
  OBS: Ta lite flytande tvål först för bättre glid.

  Ung kvinna spänner fast gasregulatorslang på gasolkamin med slangklämma
 3. Fäst regulator på gasoltub

  Skruva fast tryckregulatorn i gasoltuben.
  OBS: Tänk på att ventilen är vänstergängad, skruva moturs (detta gäller ej AGA:s blå campingflaskor).
  OBS: Kontrollera alltid efter gasläckage med hjälp av såpvatten eller läcksprej innan du slår på gasolen.

  Ung kvinna fäster regulator på gasoltub
 4. Öppna ventilen

  När du är redo för användning, öppna ventilen och starta kaminen.
  OBS: Det räcker att öppna ventilen ett 1/2 varv eller 1 varv.

  Ung kvinna öppnar ventil på gasoltub

VIDEO - INSTALLERA GASREGULATOR PÅ GASOLKAMINEN

KÖP GASREGULATORSET